Projektový den – Osobnosti sportu

Říjen na internátu

Říjen v ŠD 2, ŠD 3 a ŠD 4

Projektový den “Bezpečnost a zdraví”

Září na internátu

Škola čar a kouzel

Červen na internátu

Zahradní slavnost