Mezinárodní den neslyšících – Mezinárodní den znakových jazyků

26. 09. 2023

Pedagogové a žáci naší školy si tento den připomněli v pondělí 25. září. Cílem této akce bylo seznámit se s historií z oblasti života neslyšících, vnést do povědomí žáků, zaměstnanců školy a rodičů základní informace a současnou problematiku neslyšících. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být neslyšící, a vcítili se tak do svých sluchově postižených spolužáků. Pro větší autentičnost byly k dispozici i špunty do uší. Děti i dospělí se prostřednictvím různých her snažili o komunikaci s neslyšícími kamarády. Při hrách jsme kromě znakového jazyka museli zapojit fantazii a také improvizovat. V rámci toho jsme si také připomněli výhody znakového jazyka – možnost komunikovat přes sklo, ve velkém hluku, na velkou vzdálenost…

Akci jsme zakončili setkáním před školou, kde jsme se všichni vyfotili s bílýma rukama jako symbolem potlesku neslyšících.

 

Mezinárodní den znakových jazyků slouží především k tomu, aby se ve společnosti šířily informace o tichém světě, komunikačních bariérách neslyšících osob a způsobech, jak je překonávat.

 

Autorka příspěvku: Mgr. Hana Holíková

Autoři fotografií: pedagogové ZŠ