Ples 2019

05. 04. 2019

V pátek 22. 3. jsme se sešli ve školní tělocvičně při příležitosti školního plesu a s tím spojené slavnostní vyřazování absolventů Praktické školy dvouleté.

V tomto roce byl celý ples laděn do stylu 1. republiky. Po příjemném zahájení následovalo taneční vystoupení s názvem Stínohra v podání žáků, asistentů a učitelů Praktické školy dvouleté. Celým večerem nás doprovázela hudební skupina Blue Apple, která zajistila stále plný parket.

Velké poděkování patří vedení školy, pánům školníkům, zaměstnancům kuchyně, také všem organizátorům a v neposlední řadě těm, kteří přispěli do bohaté tomboly.

Autor článku: Bc. Lucie Hájková

Autor fotografií: kolektiv organizátorů