Podání přihlášky: do 1. 3. 2021

Náležitosti přihlášky: 

  • vyplněná přihláška
  • potvrzení lékaře
  • doporučení SPC nebo PPP
  • ověření kopie vysvědčení za poslední dva roky povinné školní docházky (zpravidla 8. a 9. třída) nebo jejich potvrzení školou na přihlášce

Přijímací zkouška: není

Přijímací pohovor: 22. 4. 2021 (po potvrzení dle epidemické situace)

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY MOŽNÁ po dohodě na tel. 775 601 689.

Dotazy telefonicky nebo na email:

www.sluch-ol.cz/stredni-skola