Slavnostní otevření cvičné kuchyňky a keramické dílny

03. 11. 2023

Listopad v naší škole začal slavnostně. Po mnoha letech se totiž do zcela nového kabátu oděla naše školní cvičná kuchyňka a také keramická dílna.

Jednalo se finančně o poměrně nákladnou akci, a proto škola hledala partnera, který by jí pomohl tento dlouho plánovaný projekt dotáhnout do zdárného konce. Podařilo se nám oslovit Nadaci ČEZ, která nás zařadila do svého projektu Pomáhej pohybem a dala nám tím šanci „vysportovat si“ chybějící část peněz. Díky úsilí žáků, zaměstnanců a přátel školy, ale i díky spoustě anonymních sportovců z celé České republiky, se podařilo v rekordně krátké době nasbírat předepsaný počet bodů a mohli jsme se radovat z velkorysého daru 100 000 Kč od Nadace ČEZ. Tím to jim od nás patří ještě jedno obrovské poděkování. Z investičních fondů a rozpočtu školy na rekonstrukci kuchyňky putovalo dalších 300 000 Kč, celkem tedy 400 000 Kč.

Současně s tím probíhala i rekonstrukce keramické dílny, na které se škola podílela částkou 70 000 Kč a Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci přispěl sumou 68 000 Kč na zakoupení keramické pece.

První listopadový den se u nás tedy nesl v duchu oslav. Pozvání k nám do školy přijal za Nadaci ČEZ pan Vladislav Sobol, který byl z výsledné podoby cvičné kuchyňky i keramické dílny nadšen. Po prezentaci, kdy jsme měli možnost shlédnout fotky dokumentující, jak prostory vypadaly před rekonstrukcí a po ní, proběhlo slavnostní přestřižení pásky a už nic nebránilo tomu jít se na „TO“ podívat na vlastní oči.

Žáci naší střední školy pro návštěvníky upekli sušenky a krásně tak nové prostory provoněli.

V keramické dílně s názvem „U majáku“ si zase každý zájemce mohl vlastnoručně vyrobit malou ozdobu. A že se takříkajíc „dveře netrhly“, to můžete vidět i na fotkách. Tak si pojďte tu atmosféru vychutnat alespoň z nich.

Nezbývá, než vyslovit přání, ať se všem žákům i učitelům v krásných prostorách líbí a ať se jim tam všechna práce daří!

Autor textu: Mgr. Gabriela Budínová

Autor fotografií: pedagogové SŠ a ZŠ

Překlad do znakového jazyka