Kritéria školy pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

01. 04. 2021 Kategorie: Přijímací řízení, zápisy

Kritéria pro přijetí do MŠ