Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
tř. Kosmonautů 881/4
779 00 Olomouc
IČ: 00844071
Bankovní spojení: 331811/0710, Česká národní banka