Všem dětem, žákům, zaměstnancům a přátelům školy přeji co nejkrásnější prázdniny, dovolenou a pěkné celé léto. Při té příležitosti přikládám poděkování za školní rok a vzpomínku na poslední společné akce školního roku 2021/2022.

Poděkování

Na shledanou v novém školním roce 2022/2023.

Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy