Vážení rodiče.

Škola z důvodu rozhodnutí vlády ČR od pondělí 1. 3. 2021 přechází na distanční výuku. 

Informace o výuce obdrží rodiče a žáci od třídních učitelů. Kontakt se školou je možný v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod. prostřednictvím telefonu, nebo emailu. Předání učiva v listinné podobě je třeba předem projednat s třídním učitelem žáka.

Přejeme Vám hodně zdraví a trpělivosti!

Na shledanou se těší všichni zaměstnanci školy