Školní stravování

Naše škola disponuje vlastní kuchyní a jídelnou s kapacitou sto míst. Celodenní stravu připravuje pro děti, žáky a zaměstnance školy,
ale také pro cizí strávníky ve směnném provozu celkem šest zaměstnanců kuchyně.

  • Snídaně se podává v úterý až pátek v čase od 7.15 do 7.45 hodin dětem ubytovaným na internátě.
  • Dalším jídlem, a to již pro všechny děti vzdělávané ve škole, je dopolední svačina. Ta probíhá denně v době od 8.45 do 10.00 hod. postupně pro žáky střední školy, mateřské školy a nakonec svačí žáci základní školy.
  • Oběd pro interní strávníky (žáci a zaměstnanci školy) je podáván denně od 11.15  do 14.00 hodin. V době od 11.00 do 11.15 se vydávají cizím strávníkům obědy do jídlonosičů.
  • Odpolední svačina je nabízená od pondělí do čtvrtku v době od 15.00 do 15.30 hodin všem dětem a žákům školy, kteří navštěvují ŠD, ŠK, nebo jsou ubytovaní na internátě.
  • Večeře probíhá od 17.15 do 18.00 hodin ve dnech pondělí až čtvrtek pro děti ubytované na internátě. Starším dětem je v průběhu večera podávána již v prostorách internátu tzv. druhá večeře.
  • Pitný režim kuchyně zajišťuje ve spolupráci se zaměstnanci školy a internátu pro všechny právě přítomné žáky v průběhu celého dne.

Zaměstnanci kuchyně také zajišťují jídlem i pitím veškeré mimoškolní akce dětí a žáků školy, jako jsou výlety, sportovní soustředění, mimořádné školní akce, školní oslavy atp. Jsou také připraveni reagovat na změny, které s sebou přináší pestrost vzdělávání v naší škole. Aktivně se zapojují například do projektových dnů zařazováním vhodných a pro žáky netradičních pokrmů včetně zahraniční kuchyně, při pořádání soutěží ve škole připravují odměny pro vítěze ve formě zdravých moučníků, jsou součástí odborné poroty soutěže organizované školou „O nejlepší muffiny“, spolupracují však také při praktických závěrečných zkouškách žáků SŠ. Tímto vším vniká mezi zaměstnanci kuchyně a dětmi přátelský vztah, což má v neposlední řadě také vliv na vlastní stravování dětí, jejich přístup ke zdravé výživě, stravovacím návykům, ale také schopnost vážit si práce spojené s přípravou jídel.

Zaměstnanci kuchyně zajišťují stravu nejen pro zaměstnance a žáky naší školy. Spolupracují na základě smluvních vztahů s okolními školami, jejíchž internátní děti se v naší jídelně stravují. Jsou schopni pro nájemce tělocvičny, internátu nebo společenské místnosti zajistit stravu nebo občerstvení podle jejich požadavků.

Školní kuchyně působí také jako výcvikové pracoviště. Umožňuje odbornou praxi studenům studujících obor kuchař nebo kuchařské práce.
Pod dozorem mistra odborného výcviku plní jak tematické plány výuky, tak se aktivně účastní praktické přípravy stravy pro strávníky školy.

V případě Vašeho zájmu o nabízené služby kuchyně kontaktujte vedoucí jídelny, paní Janu Reitingerovou, na tel. č. 775 672 054 nebo elektronicky: jana.reitingerova@sluch-ol.cz

 

Jana Reitingerová, vedoucí školní kuchyně