Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva 2023

V letošním roce má naše škola čest pořádat již 58. ročník Celostátních sportovních her sluchově postiženého žactva (také „CSH, hry“). CSH se konají každým rokem a organizátorem je vždy jedna ze škol pro sluchově postižené žáky v ČR. Pořadatelství her se do Olomouce vrací po 12 letech.

Letošní hry se uskuteční v termínu 14. – 17. června 2023. Očekáváme zapojení 200 účastníků z 12 škol ČR. Žáci budou poměřovat síly v atletice, plavání, malé kopané a v basketbalu, na sportovištích v areálu naší školy, ale i na dalších olomouckých sportovištích.

Posláním CSH není jen snaha o poměřování sportovních výkonů, ale také zprostředkování jedinečné akce, při které se setkávají žáci s obdobným handicapem, sdílejí své zážitky, zkušenosti a navazují nové kontakty.

Plakát, který nyní vidíte již visí po celé naší republice ve všech městech, kde se, tak jako u nás, vzdělávají děti a žáci se sluchovým postižením. Pokud by to někoho z Vás zajímalo, značka letošních her vznikla ze značky školy, která ve znakovém jazyce vyjadřuje znak pro Olomouc. Soustředné kruhy, či rovnoběžky znázorňují atletickou dráhu.

Všem sportovcům držíme palce a na celostátní sportovní hry už se všichni moc těšíme!

 

Bulletin CSH SPŽ 2023

Úvodní slovo ředitelky školy

Program 58. CSH SPŽ 2023

Propozice CSH SPŽ 2023

Záštita primátora statutárního města Olomouc

Záštita hejtmana Olomouckého kraje

Logo her a vlajka

CSH SPŽ 2023 podpořili

Výsledky CSH SPŽ 2023

Fotografie z CSH SPŽ 2023