logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektRelaxační místnost
výše dotace15.400 ,- Kč
povinná spoluúčast20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacepořízení vybavení relaxační místnosti školy

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektPomůcky na rozvoj motoriky, představivosti a poznávacích schopností
výše dotace16.800 ,- Kč
povinná spoluúčast20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacepořízení pomůcek

Dotační program – Program podpory kultury Olomouckého kraje

poskytovatel dotaceOlomoucký kraj
dotační programProgram podpory kultury Olomouckého kraje v roce 2018
dotační titul 2Podpora kulturních aktivit
projektVýtvarná soutěž „PALETA TICHA 2018“, 6. ročník „Ve jménu R. U. R.“ pro sluchově postižené žáky
výše dotace30.000,- Kč
povinná spoluúčastne
typ dotaceneinvestiční
využití dotaceVýtvarná soutěž „PALETA TICHA“ 6. ročník – nákup spotřebního materiálu a cen pro soutěžící

vvv

Projekt – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

poskytovatel dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
programOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
výzvaVýzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.
název projektuPodpora vzdělávání učitelů
registrační čísloCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007969
výše dotace223.656,- Kč 
povinná spoluúčastnení
typ dotaceneinvestiční
doba realizace projektu24 měsíců
využití dotacePersonální funkce – koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

vvv

Projekt Místní akční plánování v Olomouci

„Naše MŠ i ZŠ jsou zapojeny do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše MŠ i ZŠ se budou moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pre/gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách.

Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/

Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).“

msmt

Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018

poskytovatel dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
rozvojový programVybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018
výše dotace31 600 ,- Kč
typ dotaceneinvestiční
využití dotacepořízení diagnostických nástrojů

msmt

SŠ, ZŠ a MŠ pro SP Olomouc – Gastronomické vybavení školní kuchyně

poskytovatel dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
program133 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče
registrační číslo SMVS133V111000045
výše dotace1 022 363,- Kč
povinná spoluúčast272 337 ,- Kč
typ dotaceinvestiční
doba realizace projektuleden – prosinec 2018
využití dotacenákup gastronomického vybavení do školní kuchyně

Zpět