2019

msmt

SŠ, ZŠ a MŠ pro SP Olomouc – výměna prvků pro vytápění a ohřev vody v areálu školy

poskytovatel dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
program133 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče – rok 2019
registrační číslo SMVS133V111000053
výše dotace 1 200 000,- Kč
povinná spoluúčast300 000 ,- Kč
typ dotaceinvestiční
doba realizace projektuleden – červen 2019
využití dotacevýměna prvků pro vytápění a ohřev vody v areálu školy

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektObnova vybavení kluboven internátu školy
výše dotace20.000 ,- Kč
povinná spoluúčast20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacevybavení kluboven internátu školy (podlahové krytiny, mobiliář atp.)

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektZkvalitnění pohybové gramotnosti žáků
výše dotace13.000 ,- Kč
povinná spoluúčast20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacesportovní pomůcky pro žáky SŠ praktické – dvouleté

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektVybavení umýváren MŠ
výše dotace22.000 ,- Kč
povinná spoluúčast20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacekoupelnové police s věšáky, skříňka, dekorace na obklady

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektZastínění a zakrytí venkovního pískoviště MŠ
výše dotace12.000 ,- Kč
povinná spoluúčast20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacezastínění a ochrana pískoviště MŠ

vvv

Projekt – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.

poskytovatel dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
programOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
výzvaVýzva č. 02_18_063 Šablony II
název projektuŠablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.
registrační čísloCZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015205
výše dotace658.070,- Kč
povinná spoluúčastnení
typ dotaceneinvestiční
doba realizace projektu24 měsíců (zahájení 9/2019, ukončení 8/2021)
využití dotaceDalší vzdělávání pedagogických pracovníků školy, sdílení zkušeností pedagogů školy s pedagogy z jiných škol, využití ICT ve vzdělávání, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub, projektové dny, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ, komunitně osvětová setkávání

Zpět