2020

vvv

Projekt – Šablony pro SŠ a internát II

poskytovatel dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
programOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
výzvaVýzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II
název projektuŠablony pro SŠ a internát II
registrační čísloCZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016824
výše dotace405.812,- Kč 
povinná spoluúčastnení
typ dotaceneinvestiční
doba realizace projektu24 měsíců (zahájení 1/2020, ukončení 12/2021)
využití dotacePersonální funkce – koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, využití ICT ve vzdělávání, projektové dny ve škole i mimo školu, komunitně osvětová setkávání, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub pro žáky internátu školy

msmt

Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020

poskytovatel dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
rozvojový programVybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018
výše dotace85.982 ,- Kč
typ dotaceneinvestiční
využití dotacepořízení diagnostických nástrojů pro účely SPC, vč. školení

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektRenovace místností v MŠ
výše dotace14.000 ,- Kč
povinná spoluúčastmin.20%
typ dotacevybavení „malé“ herny MŠ (nábytek, koberec, úložné boxy)

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektVybavení učebny HDV pro žáky MŠ a ZŠ
výše dotace11.000 ,- Kč
povinná spoluúčastmin. 20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacehudební nástroje (kytara, el. klávesy, bonga, xylofon, orffovy nástroje atp.)

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektLyžařská výbava – podpora zimních sportovních aktivit dětí na internátu
výše dotace4.000 ,- Kč
povinná spoluúčastmin. 20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacenákup dětských lyží

press-centrum-ke-stazeni-logo-skupina-cez

Nadace ČEZ – Podpora regionů

poskytovatel dotaceNadace ČEZ
grantové řízeníPodpora regionů
projektVýukové pomůcky – anatomické modely – pro žáky se sluchovým postižením
výše dotace60.000,- Kč
povinná spoluúčastne
využití dotacenákup výukových pomůcek – anatomických modelů (lidský trup, lidská kostra, těhotenská pánev, mozek, ucho, srdce)

Zpět

Překlad do znakového jazyka