2022

Naše Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené,  Olomouc, Kosmonautů 4  je zapojena do projektu Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III).

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.

Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/.

 

 

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektVybavení MŠ a ZŠ psychomotorickými a relaxačními pomůckami
výše dotace12.000 ,- Kč
povinná spoluúčastmin. 20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacevybavení relaxačních místností (MŠ a ZŠ) pomůckami

 

 

Zpět