Otevírání přírodní zahrady

V průběhu školního roku 2015/2016 byla vybudována přírodní smyslová zahrada. Slavnostní otevření areálu proběhlo u příležitosti Dne dětí, 3. 6. 2016.

Po přivítání všech zúčastněných pí. ředitelkou vystoupily děti z MŠ se svým malým kulturním programem. Kolegové ze všech úseků školy pro děti a jejich rodiče připravili zajímavý program.  Sportovní soutěže, malování na obličej, pečení trdelníku apod.  Ve výtvarných dílničkách si děti vytvořily výrobky podle svých představ. K tomu jim hrála rytmická hudba skupiny Spálené sušenky, kterým tímto děkujeme za skvělé vystoupení. Velkého ocenění  samotné akci, ale  také vybudované přírodní zahradě se dostalo jak od rodičů dětí,  vážených hostů, např. pí PhDr.  Fantové z odboru školství, pracovníků z Unie neslyšících, kolegyň ze střediska  rané péče Tamtam,  od příslušníků české armády a také bývalých zaměstnanců školy.

Pro děti, žáky a studenty je zahrada  prožitkovým  rájem, příjemným prostředím pro relaxaci
a v neposlední řadě také vzdělávání. Probíhají zde projektové dny, kulturní akce, ale také zahradní slavnosti, a tím i setkávání všech dětí a žáků, rodičů,  ale i zaměstnanců celé školy.

Děkuji především slečně Pospíšilové a Kučerové, které celou akci organizovaly.  Děkuji také všem, kteří se zapojili  a svým dílem pomohli dětem připravit krásné odpoledne.

Mgr. Růžena Floderová

 

 

Zpět