1. pololetí školního roku 2022/2023

04. 02. 2023

Zajímá vás, co se děje v sekci EVVO u nás ve škole?

Na podzim jsme využívali plodiny kolem nás a trávili jsme čas v přírodě. Dostali jsme nové pomůcky do kabinetu EVVO. Zapojili jsme se do soutěží Vzkaz v láhvi a do Odpadové výzvy. V listopadu žáci a pedagogové školní družiny a školního klubu uklidili okolí naší školy. V prosinci jsme od firmy Smurfit Kappa s.r.o. dostali nové koše na tříděný odpad. Na začátku roku 2023 žáci 2. stupně navštívili výukový program Život skoro bez odpadu na Sluňákově a také jsme úspěšně prošli kontrolou z firmy KS EKOLAMP, která nám zajišťuje odvoz žárovek a zářivek.

Autorka článku: Bc. Kristýna Odstrčilová Kučerová

Autoři fotografií: pedagogové ZŠ a ŠD

Překlad do znakového jazyka