2. pololetí školního roku 2022/2023

02. 07. 2023

Co se děje v EVVO u nás ve škole? 

V zimních měsících se nám povedlo odvézt 20 kg baterií a několik dalších elektrozařízení. Na jaře se 1. stupeň ZŠ zúčastnil výukového programu Vypečená houska ve Sluňákově a třídy I. A, I. B a VI. B absolvovaly exkurzi do Šargouna v Litovli. Žáci a pedagogové základní i střední školy se zúčastnili sběru odpadu v okolí školy. Školní družina se v letošním školním roce zapojila do projektu Duhové střípky s tématem Ekostopa. Děti plnily aktivity na téma “Potraviny”, “Osobní spotřeba”, “Energie” a “Doprava”. Děti ze školní družiny se opět zapojily do soutěží v rámci Recyklohraní – “Mokřady a tajemství ztracené vody” a “Bezpečný svět (s) baterií”. A v neposlední řadě jsme oslavili “Den Slunce”, “Den studánek”, “Mezinárodní den oceánů”, “Den Země” a “Den vody”.

Autorka článku: Bc. Kristýna Odstrčilová Kučerová

Autoři fotografií: pedagogové ZŠ a ŠD

Překlad do znakového jazyka