Aukce pro Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci

07. 01. 2022

Paní Ela Dítě přišla s myšlenkou uspořádat pro náš Nadační fond aukci na sociálních sítích v termínu 2. – 9. 12. 2021. Vše vzala do svých rukou a o vše se také postarala. Sehnala krásné věci do aukce, vytvořila album, komunikovala s výherci apod. Dárci výrobků poskytli vše zcela zdarma, za což moc děkujeme! Aukce měla velký úspěch a vybralo se neuvěřitelných 11 103 Kč. Peníze budou použity pro žáky, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, na zimní školu v přírodě s lyžařským výcvikem. Velké poděkování patří paní Dítě za myšlenku a organizaci a také všem, kteří se aukce zúčastnili.

Autorka článku: Mgr. Michaela Bočková

Překlad do znakového jazyka