Beseda rodičů s lékařkou aneb vše, co Vás zajímá o sluchu

16. 10. 2017

V pondělí 9. října 2017 v poobědovém čase navštívila naši školku foniatrička Mudr. Eva Havlíková z Prostějova, se kterou naše škola i SPC spolupracuje již několik let.

Pozvání na besedu s ní přijali nejen rodiče našich dětí, ale i docela početná skupinka z řad pedagogů a zaměstnanců.

Paní doktorka prezentovala základní poznatky o sluchu a jeho vadách, mluvila o kompenzačních pomůckách i o péči o ně. Hovořila z praxe o svých zjištěních, odpovídala   na dotazy rodičů. Vysvětlovala, proč je správná diagnostika dětí nejen pro ni stále tak náročná a složitá. Slovy klasika „vím, že nic nevím“ pak pokorně vyjádřila svou profesionalitu a každodenní mravenčí práci. Rodičům, ale i nám pedagogům doporučila několik činností, které se s dětmi dají pro snadnější diagnostiku nacvičovat.

Paní doktorce mnohokrát děkujeme a doufáme, že i pro přítomné rodiče byla beseda přínosná a obohacující stejně tak jako pro nás, zaměstnance.

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Marie Pečivová