Bez práce nejsou koláče!

01. 03. 2018

Pravdivost tohoto přísloví si chlapci ze třídy Sluníčko vyzkoušeli sami na vlastní kůži. Celý únor se ve školce točí kolem karnevalu a jídla, proto bylo potřeba ke konci měsíce vyzkoušet své teoretické poznatky v praxi.

Chlapci si stanovili své „svačinové menu“ podle přísných kritérií – svačina měla být vydatná, chutná a zdravá. Vymyslet tu zdravou a zároveň chutnou svačinu, byla největší svízel, ale  společně jsme našli kompromis, i ten milovaný párek je zdravý, pokud ho nejíme každý den.

Následovaly další kroky: napsat seznam potravin, nakoupit, uvařit a následně všechno sníst.  Všech úkolů se celá třída zhostila se ctí a vaření v kuchyňce, to byl jeden veliký koncert. Kluci umývali, krájeli, aranžovali na talíře, mazali chléb, prostírali. Do třídy jsme se vraceli s dobrou náladou a opravdu sytí.

Autorka příspěvku a fotografií: Bc. Veronika Králíčková