Bezpečný svět (s) baterií

01. 07. 2023

V rámci družiny jsme se zapojili do Recyklohraní „Bezpečný svět (s) baterií“. Vysvětlovali jsme si, co jsou to baterie a jak vypadají. Sledovali jsme video o bateriích. Ukázali jsme si, kde máme třídicí nádobu na baterie ve škole a jak baterie třídit. Ujasnili jsme si rozdíl mezi bateriemi a bateriemi na nabíjení. A nakonec jsme vyplnili pracovní list. Aktivity jsme si užili.

Poděkování za splnění úkolu Bezpečný svět (s) baterií

Autorka článku: Bc. Kristýna Odstrčilová Kučerová

Autoři fotografií: pedagogové ŠD

Překlad do znakového jazyka