Březen na internátě

18. 03. 2020

I přesto, že docházka do školy a tedy i pobyt na internátě byl v březnu velmi krátký, my jsme toho za těch pár dní stačili stihnout mnoho.

Všichni jsme si společně zašli zadovádět do Bowlandu v Šantovce, kde jsme uspořádali turnaj v bowlingu. Tuto hru hrajeme velmi rádi, s nadšením se povzbuzujeme a radujeme se z úspěchů svých, ale i ostatních spoluhráčů. Vzhledem k tomu, že bowling nehrajeme poprvé, tak se také všichni zdokonalujeme v technice hry a vzájemně si udílíme rady a fígle. Po skončení turnaje došlo na vyhlášení výsledků a rozdání malých odměn pro všechny zúčastněné. „Bowlingový den“ jsme zakončili vlastnoručním vytvořením diplomů, kterými jsme se mohli následně pochlubit spolužákům, pedagogům a rodičům.

Jedno deštivé odpoledne jsme hezky strávili hraním her v naší útulné klubovně a ani jsme při tom nepostřehli, že nenásilnou formou také procvičujeme matematické dovednosti. Hráli jsme po menších skupinách „kostky“, kde bylo potřeba spočítat si body jednoho vrhu kostkami a následně sečíst celkový počet bodů. Další aktivitou byla hra „na obchod“, kdy jsme si napřed určili ceny u jednotlivých druhů zboží, následně si vysvětlili základní poznatky o hodnotě financí a také zásadách správného chování, tak abychom si poté mohli v rámci hry procvičovat správné postupy při nakupování v obchodě, včetně správného zvolení mincí a bankovek při placení a následné kontroly při převzetí vrácených peněz. Tato hra nás velmi bavila a hlavně nás naučila praktické dovednosti, které zužitkujeme i v běžném životě.

Dále jsme navštívili interaktivní výstavu „Poznávej se“, která se konala v prostorách galerie Šantovka. Poznávali jsme různé předměty po hmatu nebo podle vůně. Zkusili jsme rozluštit několik optických klamů a také si pomocí interaktivní výpočetní techniky vyzkoušeli, jak bychom asi vypadali o několik let starší nebo mladší. Technické vymoženosti nás, asi jako každé děti v dnešní moderní době, prostě baví!

V rámci našeho výtvarného kroužku jsme stihli vyrobit několik krásných jarních dekorací, které jsme následně věnovali na dobročinné účely pod heslem „Děti pomáhají dětem“.

Autorka textu a fotografií: Mgr. Nikola Beranová