Činnost internátu bezprostředně navazuje na práci školy a je velmi pestrá. Začíná v pondělí a končí rozjezdem domů v pátek po vyučování.

Výchovně vzdělávací činnost na internátě probíhá podle celoročního plánu vypracovaného vychovateli školy v souladu se školním výchovně vzdělávacím plánem. Celoroční plán činnosti internátu je zaměřen na specifika různých období, která se během školního roku střídají.

Vybavení internátu odpovídá potřebám nejmladších dětí z MŠ, dětem mladšího i staršího školního věku, ale i žákům střední školy. Dvou až třílůžkové pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem tak, aby každé dítě mělo svůj prostor, který si může doplnit podle vlastních představ
a vkusu. Klubovny, ve kterých se děti rády scházejí, jsou vybaveny knihami, společenskými hrami, hračkami a samozřejmě moderní audiovizuální technikou.

V odpoledních hodinách děti využívají vše, co škola a internát nabízejí. K dispozici mají dvě tělocvičny, dvě velká hřiště s umělým povrchem, keramickou dílnu s hrnčířským kruhem, školní kuchyňku, koloběžky a kola. Bicykly děti využívají k vyjížďkám po okolí, k výletům a ty nejzdatnější
se každoročně účastní celostátní dopravní soutěže.

Mladší děti se svými kmenovými vychovateli postupně objevují možnosti v mimoškolní činnosti a hledají tu, která by je zaujala natolik, že se jí budou chtít věnovat. Starší děti se mohou vedle výše zmíněných odpoledních činností věnovat ještě podle vlastních předpokladů a zájmů atletice, míčovým hrám a plavání. V těchto sportech naše škola již léta dosahuje výborných výsledků nejen na Celostátních sportovních hrách sluchově postižených žáků, ale i na každoročně pořádaných turnajích moravských škol ve futsalu, basketbalu a florbalu.

Děti se mohou realizovat podle svého zaměření a chuti v těchto zájmových oblastech:

  • sportovní (basketbal, kopaná, florbal, atletika, plavání, cyklistika, lyžování),
  • výtvarné (keramika, výtvarná činnost),
  • taneční (různé druhy tanců, hry s hudbou, relaxace),
  • relaxační (autogenní trénink, svalová relaxace, masážní cvičení, uvolňovací cviky),
  • domácí práce (pečení, vaření, studená kuchyně, ruční práce).

Každodenní a nedílnou součástí činnosti internátu je i pravidelná příprava dětí na vyučování. Děti pod vedením svých vychovatelů zpracovávají domácí úkoly, připravují se na výuku. Výuka na internátě vždy zohledňuje individuální možnosti každého dítěte.

Stěžejním cílem vychovatelů je vytvořit dětem naší školy vlídné a bezpečné místo pro život. A přestože děti bydlí na internátě již od tak útlého věku, daří se nám všestranně nahrazovat domácí prostředí, které každé dítě velmi potřebuje. Odměnou nám jsou radostné tváře, které se každý týden na internát těší. Těší se na své kamarády, vychovatele a především na čas strávený s nimi.

 

Překlad do znakového jazyka