Cestujeme křížem krážem

22. 06. 2018

V červnu se také my ve školce připravujeme na cestování, těšíme se na prázdniny a na výlety. V tematickém plánu se věnujeme poznávání jiných kultur, národností a jejich zvyklostí. Snažíme se dotknout rozdílů mezi lidmi na naší planetě a aspoň nějakým způsobem zprostředkovat dětem toto poznání jim pochopitelným způsobem.

Proto nás nadchla právě probíhající výstava „Tajemná Indonésie“ v palmovém skleníku, kam jsme se ve středu 20. června s dětmi vydali. Děti zde na velkoformátových barevných fotografiích, ale i prostřednictvím skutečných exponátů dřevěných lodí, chýší, částí oděvu i dekorace poznávaly odlišný způsob života lidí na druhém konci planety.

Hned následující den jsme prožili cestovatelský den přímo na zahradě naší školy. Děti zavítaly k indiánům do Ameriky, kde si s nimi navlékly barevné korále, s řádně oblečenými Eskymáky musely zdolat překážkovou dráhu přes ledové kry a nakonec si i ulovit rybu, s Afričany si zabubnovaly na přírodní bubny a s Asiatům pak pomáhaly třídit rýži a luštěniny.

Poznávání jiných civilizací je pro děti vždy zábavné. Kdo ví, třeba mezi nimi rostou noví „Zikmundi a Hanzelkové“.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová

Autorky fotografií: Iveta Kubíčková, Bc. Růžena Floderová