2017

 

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektDidaktický materiál a vybavení učebny pro děti z MŠ
výše dotace35.000 ,- Kč
povinná spoluúčast20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacekompletní vybavení učebny logopedie – didaktický materiál, nábytek atd.

 

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektGymnastický koberec Flexiroll pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci
výše dotace10.000 ,- Kč
povinná spoluúčast20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacenákup gymnastického koberce Flexiroll

 

logo-olomouc

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce

poskytovatel dotaceStatutární město Olomouc
projektZahrada poznání
výše dotace20.000 ,- Kč
povinná spoluúčast20%
typ dotaceneinvestiční
využití dotacenákup materiálu na výrobu učebních pomůcek (dřevěných interaktivních prvků) s enviromentální tématikou

 


Dotace z rozpočtu Lesů České republiky s. p.

poskytovatel dotaceLesy České republiky, s. p. 
druh finanční podporydar v oblasti školství, vědy a péče o mládež, za účelem poskytnutí materiální podpory zdravotně handicapovaných žáků a studentů
projektSportovní potřeby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
výše dotace25.000,- Kč
povinná spoluúčastpřislíbena spoluúčast ze strany školy ve výši 5.000,- Kč
využití dotacesportovní potřeby pro děti a žáky školy

 

 

vvv

Projekt – Šablony pro ZŠ a MŠ I.

poskytovatel dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
programOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
výzvaVýzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
název projektuŠablony pro ZŠ a MŠ I.
registrační čísloCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004373
výše dotace623.078,- Kč
povinná spoluúčastnení
typ dotaceneinvestiční
doba realizace projektu24 měsíců
využití dotacedalší vzdělávání pedagogických pracovníků školy, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, sdílení zkušeností pedagogů školy s pedagogy z jiných škol, čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

 

Zpět