Jaro

23. 03. 2017

Jaro

Táta včera na venku

našel první sněženku,

vedle petrklíč,

zima už je pryč.

(František Hrubín)

Během procházek se s dětmi věnujeme pozorování změn v přírodě. Seznamujeme se s prvními jarními květinami, všímáme si pupenů na stromech, ptáků a včel. Vytváříme si tak kladný vztah k přírodě a její ochraně. Dále navštěvujeme dětská hřiště a konečně si užíváme slunečného počasí.

Autor příspěvku: Mgr. Petra Dostálová