Jedeme na vodu, do lesa i za zvířátky!

04. 05. 2018

Koncem měsíce dubna jsme si všichni užívali nádherného počasí. Skoro se zdá, že jsme ze zimy hupsli rovnou do léta.

A tak nás sluníčko vylákalo ven ze školky. Děti ze třídy Mašinka se vláčkem nechaly dovézt do stanice Olomouc – Nové Sady, odkud už je to jen kousek pěšky do rybářského areálu Kaprodrom. Tady si děti pouštěly své vlastnoručně vyrobené lodičky.

Třídy Kytička a Sluníčko zase vláčkem vyrazily do grygovského lesa, aby naslouchaly zvukům kukačky, šumění stromů a vůbec aby si les užily všemi smysly. Každý si domů v batůžku odvážel suvenýr – čerstvě natrhaný medvědí česnek.

Třída Ovečka se vydala autobusem za zvířátky do ZOO na Svatém Kopečku. Opět tam na ně čekal jejich upovídaný kamarád papoušek, věčně mlsné kozy a majestátní dravci.

Nejen ve školce je nám dobře. Zkrátka jak zavolá sluníčko, musíme ven.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová

Fotografovaly: Marie Pečivová, Veronika Králíčková, Růžena Floderová, Marta Schusterová