Listopad v mateřské škole

30. 11. 2023

Listopad letošního roku v mateřské škole byl poznamenán častými nemocemi, které vedly k absenci mnoha kamarádů. Tato situace však přinesla příležitost budovat silná kamarádství napříč třídami, které se často propojovaly. Využili jsme příznivého listopadového počasí k pravidelným vycházkám, sběru přírodnin, pouštění draka a hrátkám v záplavě podzimního listí.

Navštívili jsme opět divadlo a nechali se unést pohádkou O vlkovi, který vypadl z knížky. Představení oslovilo nejen naše malé obecenstvo, ale i nás dospělé. V průběhu listopadu jsme se nevěnovali jen zábavě. Začaly totiž velké přípravy na vánoční besídku pro rodiče. Tyto přípravy nás postupně naladily na atmosféru blížících se Vánoc. I přes nemoci jsme vytvářeli společné zážitky a těšíme se na další společné aktivity v následujících měsících.

Autorka příspěvku: Mgr. Michaela Kudrnová

Autorky fotografií: tety ze školky