Loučíme se s předškoláky

20. 06. 2018

Sluníčko 365 krát vyšlo a 365 krát zašlo a našich „sedm statečných“ předškoláků, shodou okolností letos samých chlapců, se přišlo v pondělí 18. června 2018 odpoledne se svou mateřskou školou rozloučit.

Kromě rodičů a rodinných příslušníků byl na slavnost pozván i vzácný host – kapitán pirátů z Karibiku Tom Sparrow, jehož úlohy se velice autenticky zhostil náš milý pan školník Tomáš Pavlovský, za což mu velice děkujeme.

Po úvodních slovech paní vedoucí učitelky Verunky a také paní ředitelky následovala krátká prezentace fotografií z různých akcí, které naši odcházivší chlapci ve školce za svoji docházku prožili. Dále pak kluci rodičům i nové paní učitelce z budoucí první třídy předvedli zlomek z toho, čemu se ve školce naučili. Ukázali svou fyzickou připravenost v překážkové dráze, zazpívali písničky a přednesli básničky, předvedli, že umí přečíst některá písmenka – zkrátka všechno to, co by měl předškolák ovládat.

Poté došlo k očekávanému pasování jednotlivých předškoláků na školáky samotným kapitánem pirátů. Nutno říci, že i to vyžadovalo od „malých pirátů“ značnou dávku odvahy, jelikož Tom Sparrow jakoby filmovému Jacku Sparrow z oka vypadl. A když navíc vytasil svou šavli k samotnému aktu pasování, jen tvrdé povahy necukly ani brvou. Malí školáci obdrželi památeční placky a knížky, dárečky i diplomy ze všech odpoledních kroužků, kterým se po celý rok věnovali.

I silné povahy, které do této chvíle neuronily jedinou slzu, nakonec dojetí podlehly.

Každým rokem se loučíme s našimi nejstaršími předškoláky s vědomím, že jedna kapitola jejich zatím krátkého života se uzavírá a začíná nová etapa něčeho zatím neznámého, což už se objevuje na obzoru a naplňuje to všechny zúčastněné zvědavostí a nedočkavostí. My dospělí si uvědomujeme, že s odchodem každého „malého piráta“ se uzavírá i něco v nás samotných. Zkrátka jak už řekla paní učitelka Verunka ve svém úvodním slově: „Vaše děti jsou tak trochu i naše děti.“ A jak všichni doufáme, všem zůstanou jen milé vzpomínky.

Hodně štěstí, úspěchů a také radosti z poznávaného přejeme všem našim „malým pirátům“ při plavbě na moři školních let.

Brány přístavu „Mateřská škola“ jsou Vám, „malí piráti“, navždy otevřeny k návštěvě i zavzpomínání.

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Marie Pečivová