Majáles

04. 05. 2017

Ve středu 3. 5. kamarádi z družiny, školního klubu a internátu vyrazili na Majáles do Bezručových sadů. Viděli jsme prezentace studentských a neziskových organizací, prohlédli jsme si stánky s rukodělnými výrobky a Ološlap. Nejvíc nás zaujal sportovní a outdoorový program. Zahráli jsme
si badminton, mini stolní tenis, dováděli jsme na hřišti a soutěžili jsme v hodu na koš.  Vyzkoušeli jsme si tzv. BumperBally. Jedná se o velký nafukovací balón podobný zorbingu, který slouží k akrobatickým prvkům, jako jsou kotouly, přemety a podobně.

Účel akce byl splněn. Vychutnali jsme si atmosféru v parku, výborně jsme se pobavili a stmelili jsme náš kolektiv. Už se těšíme na další společné aktivity.

Fotografie z celé akce naleznete ve Fotogalerii.

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Petra Dostálová