Celonárodní kampaň „Celé Česko čte dětem“

Již druhým rokem se naše mateřská škola připojila do projektu „Celé Česko čte dětem“. Posláním této obecně prospěšné společnosti je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Je dokázáno, že pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro
jejich emocionální rozvoj, ale i pro rozvoj paměti, představivosti a myšlení. Kampaň je sice primárně zaměřena především na rodinu a čtení v rodině, nicméně připojují se do ní i různé školy, školky a organizace. Zakladatelkou a zároveň její ředitelkou se v České republice stala paní Eva Katrušáková, která tuto společnost založila v roce 2006, poté, co se inspirovalav sousedním Polsku. O společnosti si můžete podrobně přečíst na www.celeceskoctedetem.cz.

Uvědomujeme si, že nejen dnešní rychlá televizní, internetová a mediální doba odvádí děti i rodiče od klasického předčítání pohádek, ale u dětí z naší MŠ hraje, bohužel, i jejich postižení značnou roli v tomto deficitu. Proto jsme se rozhodli, že se na tento handicap zaměříme. Vždyť přece i neslyšící děti a děti s jinými problémy mají právo „slyšet“ pohádky stejně jako jejich vrstevníci. Samozřejmě ideální stav nastane, když se k našemu snažení připojí i rodina.

V pravidelných intervalech – 1-2x za 2 měsíce probíhá v naší školce projektový den „s nějakou pohádkou“, kterou se obvykle snažíme vybrat i vzhledem k tematickému měsíčnímu plánu. Děti s pohádkou seznámíme prostřednictvím dramatizace s maňásky, loutkami, papírovými loutkami nebo se převléknou do kostýmů „tety“ a na chvíli se z nich stanou třeba zvířátka nebo babička a dědeček. Poté obvykle následuje blok úkolů, ve kterém si ověřujeme, jak děti pohádku pochopily – děti odpovídají na otázky, plní jednotlivé úkoly, čtou daktylem např. názvy postav, malují obrázek nebo tvoří nějaký výrobek na dané téma. Ani si neuvědomují, jak jim „pohádka zaleze pod kůži“. A o to nám jde. Aby i naše děti pohádky znaly a měly je rády a utvořily si k nim kladný vztah.

Jak nám v tom můžete pomoci Vy rodiče? Většinou předáváme dětem i pracovní listy domů, takže se s nimi doma můžete k pohádce vrátit, převyprávět si ji podle obrázků, popř. namalovat si ji nebo splnit nějaký úkol.

Nutno říci, že děti tyto projektové dny s pohádkami milují! Nadšeně pozorují dramatizaci pohádky, mimiku, gesta, atd. – v tomhle jsou proti svým zdravým kamarádům mistři. Letos se tak mohly seznámit s pohádkami „O veliké řepě“, „O ztracené rukavičce“ a „O pejskovi a kočičce, jak vařili dort“. S fotografiemi i krátkými zprávami z jednotlivých projektových dní se můžete seznámit v aktualitách MŠ.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová