Návštěva knihovny

28. 05. 2018

V měsíci květnu jsme se vydali na návštěvu knihovny, která sídlí na Jungmannově ulici. Přivítala nás zde paní knihovnice, která nám popovídala o prostředí knihovny a ukázala dětem krásné loutky, se kterými si mohly pohrát a na chvíli se vžít do role princezny, vodníka nebo čerta. Ale knihovna je hlavně o knihách, a proto děti měly možnost nahlédnout do různých dětských knih, encyklopedií a časopisů. Knihy byly pro děti tak fascinující, že se nemohly od nich odtrhnout. Návštěva knihovny byla inspirující a moc nás bavila.

Autorka příspěvku a fotografií: Bc. Jiřina Forétová