PŘÍCHOD JARA VE 3. ODDĚLENÍ ŠD

27. 04. 2022

Tak nám začalo jaro…. 🙂

S velkým nadšením jsme sledovali rozkvétající květiny a stromy a učili se je pojmenovávat. Využili jsme teplých a slunečních dnů, vytáhli jsme kola a koloběžky a projeli se na školní zahradě. Chodili jsme také na dlouhé procházky a dětská hřiště, kde jsme jezdili na skluzavce, houpali se na houpačce a skákali na trampolíně.

Družinu jsme si vyzdobili jarními motivy a tvořili jsme pomocí papíru, lepidla a barev sněženky, berušky a beránky.

Učili jsme se nové jarní říkanky a písničky, hráli při tom na hudební nástroje a také jsme si s chutí zatancovali.

Před Velikonocemi jsme ze dřeva a pomocí tavné pistole tvořili zajíčky a pekli velikonoční perníčky, které jsme si i nazdobili. Navštívili jsme také velikonoční jarmark na náměstí, prohlédli si krásně malovaná vajíčka a k nemalé radosti dětí se svezli na kolotoči 🙂

Autorka příspěvku: Veronika Sedláčková

Autorky fotografií: K. Štefková, J. Navrátilová, V. Sedláčková

Překlad do znakového jazyka