Projektový den „Bezpečnost a zdraví“

18. 10. 2019

V úterý 15. října 2019 připravily pro děti paní učitelky Bohdanka Štěpánová, Míša Móriová a Pavlínka Borovičková tradiční říjnový den bezpečnosti. Každým rokem se snažíme zařadit tento projektový den hned z kraje školního roku, abychom všechny děti – nejen ty nové, ale i ty „profesně starší“ proškolili (podobně jak to bývá u všech dospělých zaměstnanců na pracovištích) v bezpečnosti a ochraně zdraví nejen v MŠ.

Celý program zahájila série velice zdařilých dramatizací ze života, kdy dětem paní učitelky zahrály špatné a pak samozřejmě i správné jednání v nejrůznějších situacích – při setkání s cizím pejskem, s neznámým člověkem lákajícím na bonbóny, při hře s míčem u silnice, apod. Také děti se zapojily do dramatizací, aby ukázaly, že pochopily, jak to má být správně. Nicméně odolat pokušení lákavého bonbonu bylo pro některé obzvlášť těžké.J

Poté děti obdržely soutěžní kartičky. Bylo třeba splnit šest úkolů, aby získaly všechna razítka. Děti musely například ukázat, že poznají, co patří do lékárničky a co ne, že by uměly pomoci kamarádovi ošetřit malé krvácení, že vědí, co je zdravé k jídlu a co moc ne, proč si čistit zuby nebo jak se správně vybaven pohybovat na kole podle semaforu.

Všem dětem se podařilo splnit všechny úkoly a tak na ně čekala zdravá odměna – mrkající banány, o které se nám postarala maminka Terezky. Terezka ten den s námi oslavila svůj svátek. Přejeme jí všechno nejlepší a její mamince moc děkujeme. Všem dětem blahopřejeme a doufáme, že nás letos nic nečekaného nepřekvapí. Vždyť – kdo je připraven, není ohrožen!

Myslím, že takovéto školení by se líbilo i všem dospělákům.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová

Autorka fotografií:   Mgr. Lenka Šmerdová