Projektový den “Bezpečnost a zdraví”

24. 10. 2022

Je středa 19.10. a herna se po dopolední svačině proměnila v les, ve kterém na děti čekal nenasytný medvěd Brumla, jeho kamarád zajíček a doktor Sova. Doktor Sova začal dětem vyprávět příběh o tom, jak Brumla celé dny a noci jenom jedl med a jiné dobroty, ze kterých ho pak začalo bolet bříško. Zajíček s doktorem Sovou za ním přiběhli a s pomocí dětí mu řekli, jaké znají druhy ovoce a zeleniny. Aby si to dobře zapamatoval, děti musely projít za Brumlou po “chodníku” z ovoce a zeleniny a u toho nesměly šlápnout na potraviny nezdravé.

Potom jsme si s Brumlou všichni společně zacvičili a taky nám ukázal, jak se máme správně chovat na procházce ve městě a v parku. Děti si všechno s Brumlou vyzkoušely a věříme, že si budou pamatovat, že se nechodí na přechod, když svítí červená, že nemají nikam chodit ani si nic brát od cizích lidí, nesahat na neznámé předměty a také budou vědět, co dělat, když si třeba někdo ublíží.

Jelikož je ale Brumla malý popleta, nevěděl, že si nemůže hrát sám se sirkami, jíst nebo pít věci, které nezná nebo dokonce sahat do zásuvek. Děti mu to všechno společně s doktorem Sovou objasnily a všichni věříme, že si to děti a Brumla budou všechno hezky pamatovat!

Autorka příspěvku: Bc. Jana Pietraszková

Autorka fotografií: Mgr, Lenka Šmerdová

Překlad do znakového jazyka

Projektový den “Bezpečnost a zdraví”