Projektový den „Celé Česko čte dětem“

04. 11. 2016

Stejně jako loni, také letos pokračuje naše MŠ v tomto celonárodním projektu.

Na tento měsíc, kdy se s dětmi zabýváme tématem ovoce a zeleniny, jsme si pro děti připravili pohádku „O veliké řepě“.

Jelikož v plánovaný termín premiéry pohádky – 21. října – bylo málo dětí, pohádku i s jednotlivými úkoly jsme pak s velkým úspěchem u dětí zopakovali 3. listopadu pro poměrně početnější obecenstvo.

Pohádku tentokrát hrály všechny „tety“ a děti byly opravdu nadšené!!!
Po zhlédnutí pohádky pak ale děti musely ve skupinkách prokázat, že dávaly dobrý pozor. Společně lepily postavy z pohádky tak, jak šly v ději za sebou, z vytrhaného papíru tvořily řepu, přetahovaly se s řepou a nakonec ji i ochutnávaly.

Domů si pak děti, stejně jako loni, odnesly pracovní listy. To je příležitost pro Vás, pro rodiče, jak se zapojit. Můžete si s dětmi podle obrázků děj pohádky zopakovat, můžete klást dětem otázky a pokaždé je v listech pro děti i úkol – tentokrát měly namalovat velikánskou řepu.

Autor příspěvku: Mgr. Marie Pečivová