Projektový den PŘÍRODA JE NEJLEPŠÍ UČITEL

15. 06. 2018

Téma: Poznáváme ekosystém jezera

Organizátor

Bc. Olga Králová, Mgr. Kamila Nováková, Ing. Zdeněk Floder

 

Doprovod

Mgr. Petra Dostálová, Mgr. Richard Spurný

 

Zúčastněné skupiny

Internát – I., 2., 3., 4., 5. výchovná skupina

 

Cíle

  • Znalost významu přírodních a umělých vodních nádrží.
  • Bezpečné využití vodních nádrží v rámci volnočasových aktivit.
  • Získání a rozvíjení vědomostí vztahujících se k tématu ekosystém jezera Poděbrady: základní podmínky života v jezeře, zástupci druhů živočichů a rostlin ekosystému.
  • Výlet na Poděbrady spojený s procházkou a sportovními aktivitami.

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny.

Projektovému dni jsme se věnovali 13. 6. 2018 v odpoledních hodinách.

 

Průběh projektového dne

Na úvod projektového dne jsme se seznámili s jeho plánem a cíli. Vysvětlili jsme si význam přírodních a umělých vodních nádrží (zdroj pitné a užitkové vody, ochrana proti povodním, využití přehrad k výrobě elektrické energie, chov ryb na rybnících).

Vydali jsme se autobusem MHD č. 20 na jezero Poděbrady, kde jsme si přečetli základní informace z webu a informačních tabulí (podmínky života v jezeře, zástupci druhů živočichů a rostlin ekosystému).

Uvedli jsme si příklady bezpečného využití vodních nádrží a jejich okolí v rámci volnočasových aktivit (včetně rizik úrazů např. při skákání do vody, přecenění svých sil při plavání a potápění).

Prošli jsme se kolem jezera, krmili jsme ryby a kachny, zahráli jsme si frisbee a míčové hry.

 

Závěr

Během sportovních aktivit a procházky na Poděbradech jsme se zaměřili na poznání jezera a jeho okolí. Děti se zábavnou interaktivní formou dozvěděly nové informace z tabulí. Připomenuly si aktivity, kterým se u vody můžou věnovat o blížících se prázdninách. Zopakovaly si zásady bezpečného chování při našich volnočasových aktivitách, nejen při činnostech u vody.

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii.

Autorka příspěvku: Mgr. Petra Dostálová