Projektový den „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

14. 02. 2017

Jako každý měsíc, zařadili jsme i na začátek února projektový den s pohybem a v pohybu. Znovu naši školku navštívil kamarád a věrný průvodce sokolík Pepík a s ním i ostatní zvířátka. Kobylka Emilka – šikulka na přirozená cvičení, opička Hanička – šampionka v obratnostních dovednostech, ježeček Mareček – borec v míčových aktivitách a také veverka Věrka – odbornice přes grafomotoriku.

Děti si zopakovaly cvičení obdobná těm lednovým, jejichž zdokonalování se paní učitelky po celý uplynulý měsíc intenzivně věnovaly. A výsledek byl zřejmý! Tentokrát došlo i k prvnímu „hodnocení“. Každé dítě obdrželo svůj sešitek, do kterého si do konce školního roku může nalepit tolik nálepek, kolik úkolů, daných Českou sokolskou jednotou, splní. Dobrá zpráva je, že každý získal alespoň jednu nálepku a další dobré zprávy jsou, že se máme stále v čem zdokonalovat!

Radost z pohybu jsme však měli všichni. A to je to nejdůležitější!!! Takže už teď se těšíme na setkání v tělocvičně příští měsíc.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová