Projektový den „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

16. 05. 2017

Ve středu 10. května jsme se opět oblékli do cvičebních úborů. Nutno říci, že děti to dělají moc rády. Hlavně proto, že již tuší, že budeme cvičit!!! Přilétl i sokolík Pepík a s ním i ježeček Mareček. Na programu tedy byly hlavně pohybové aktivity s míči. Děti se zdokonalovaly v manipulaci s nejrůznějšími typy i velikostmi míčů, dále v hodu na cíl, do dálky i do koše, v kopání a nejstarší děti nacvičovaly základy driblingu.

Ve spolupráci s SPC se k nám čas od času připojí i nějaké děťátko s maminkou, u něhož postupně probíhá jakýsi „proces přivykání na MŠ“. Tentokrát se k nám přidal společně s kolegyní Mgr. Tichou i malý Kája s maminkou a malou sestřičkou. Cvičení mu šlo moc hezky. V kolektivu ostatních dětí, kamarádů, totiž dítě většinou úplně zapomene, že je v cizím prostředí. Navíc má v pozadí maminku, což je pro něj jistota. Ze zkušeností se nám podobné zvykání si na MŠ osvědčilo. Děťátko, které pak přijde v září už bez maminky, se obvykle lépe a rychleji na známé prostředí adaptuje.

Celé aktivní dopoledne v tělocvičně pak již tradičně zakončila veverka Věruška se svými grafomotorickými cviky v herně MŠ. První ročník projektu České obce sokolské se pomalu chýlí ke konci. Děti jednotlivé pohybové dovednosti trénují s tetami po celý měsíc a postupně získávají do svého deníčku nálepky za splněné úkoly. Už teď se ale těšíme na červnové setkání se sokolíkem Pepíkem a jeho kamarádkou kobylkou Emilkou.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová

Fotografie pořídila: Mgr. Marie Pečivová, Mgr. Alexandra Tichá