Projektový den TAK JDE ČAS

23. 01. 2019

Organizátorka projektového dne

Mgr. Petra Dostálová

 

Zúčastněné skupiny

Internát – I., II. výchovná skupina.

 

Cíle

  • Znát pojmy – roční období, měsíce, dny v týdnu, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc, hodiny
  • Umět přiřadit měsíce k danému ročnímu období
  • Přiřadit ke každému ročnímu období činnosti a charakteristické počasí
  • Vědět datum narozenin a svátku
  • Orientovat se v kalendáři
  • Vědět, ve kterou denní dobu vykonáváme určité činnosti (snídaně, svačina, oběd, večeře, osobní hygiena, učení, volnočasové aktivity)

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny.

Aktivitám jsme se věnovali 22. 1. 2019 v odpoledních a večerních hodinách.

 

Průběh projektového dne

Nejprve jsme se seznámili s projektovým dnem, s jeho plánem a cíli. Dále jsme si na počítači pustili kreslený příběh Teo a roční období. Povídali jsme si v kruhu o tom, které roční období máme nejraději a proč. Podle obrázku jsme popsali počasí a charakteristické činnosti pro jednotlivá období. Namalovali jsme vodovými barvami aktivity, které máme v daných ročních obdobích nejraději. Ukázali jsme si výhody kalendáře pro naši orientaci v čase. Vyhledali jsme dnešní datum a řekli si, kdo má svátek. Zopakovali jsme si, které dny v týdnu chodíme do školy a co nejraději děláme o víkendu. Spočítali jsme, kolik dnů mají měsíce, jako pomůcku jsme použili zatnuté pěsti. Pověděli jsme si, kdy máme svátek a narozeniny. Našli jsme si tyto dny v kalendáři. Každý vyjmenoval činnosti, které dělá v určitou denní dobu a znázornil je na hodinách. Pomocí pracovních listů jsme si zopakovali získané informace o ročních obdobích, měsících, dnech v týdnu.

 

Závěr

Během projektového dne jsme si zopakovali informace, které jsou pro nás užitečné nejen jako příprava na vyučování.

 

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii.

 

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Petra Dostálová