Projektový den VALENTÝN

14. 02. 2018

Organizátor projektu

Mgr. Petra Dostálová

 

Doprovod

Bc. Lucie Kučerová

 

Zúčastněné skupiny

Internát – I., 2. výchovná skupina.

 

Cíle

  • Připomenout si svátek zamilovaných – sv. Valentýna.
  • Popsat rozdíly v mezilidských vztazích (znát pojmy kamarádství, přátelství, zamilovanost, partnerství, manželství).
  • Znát etiketu (zopakování základních pravidel slušného chování, nácvik společenského chování v modelových situacích, eliminace nevhodného chování).
  • Věnovat se tematickým výtvarným aktivitám (kresba, malba, vystřihování, koláž).

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny.

Aktivitám jsme se věnovali 14. 2. 2018 v odpoledních a večerních hodinách.

 

Průběh projektového dne

Nejprve jsme se seznámili s projektovým dnem, s jeho plánem a cíli. Dále jsme si na počítači pustili dokument o tomto svátku. Poté jsme si v kruhu povídali o různých názorech na jeho slavení.

Popsali jsme rozdíly v mezilidských vztazích a vysvětlili jsme si pojmy kamarádství, přátelství, zamilovanost, partnerství, manželství. Pustili jsme si krátký dokument o etiketě. Zopakovali jsme si základní pravidla slušného chování, věnovali jsme se nácviku společenského chování v modelových situacích (jak se představujeme, jak se zdravíme, vhodné oslovování).

Vyplnili jsme pracovní listy, poslouchali jsme písničky o lásce a pracovali jsme s jejich texty. Na závěr jsme vytvořili koláž z textů písniček, citátů a obrázků.

 

Závěr

Během projektového dne jsme poznali svátek zamilovaných a pojmy, které se k němu pojí. Nezapomněli jsme ani na slušné chování a vystupování při různých příležitostech. Nácvik modelových situací byl pro nás způsob, jak zábavnou formou kladně ovlivnit naše chování. Učili jsme se být laskaví, dokázat ustoupit nebo přejít na kompromis. Tento den jsme zároveň využili k tematickým výtvarným aktivitám.

 

Zdroje a pomůcky

Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

 

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Petra Dostálová