Projektový den VALENTÝN

14. 02. 2019

Organizátor projektu

Mgr. Petra Dostálová

 

Doprovod

Mgr. Nikola Beranová, Bc. Olga Králová

 

Zúčastněné skupiny

Internát – I., II., IV. výchovná skupina.

 

Cíle

  • Připomenout si svátek zamilovaných – sv. Valentýna.
  • Popsat rozdíly v mezilidských vztazích (znát pojmy kamarádství, přátelství, zamilovanost, partnerství, manželství).
  • Tematické výtvarné aktivity (kresba, vystřihování, vyplnění pracovních listů).
  • Pečení lineckých srdíček.

Časová dotace

Přípravná fáze: 1 hodina.

Aktivitám jsme se věnovali 14. 2. 2019 v odpoledních a večerních hodinách.

 

Průběh projektového dne

Nejprve jsme se seznámili s projektovým dnem, s jeho plánem a cíli. Dále jsme si na počítači pustili dokument o tomto svátku. Poté jsme si v kruhu povídali o různých názorech na jeho slavení.

Popsali jsme rozdíly v mezilidských vztazích a vysvětlili jsme si pojmy kamarádství, přátelství, zamilovanost, partnerství, manželství. Vyplnili jsme pracovní listy a vykreslili jsme omalovánky.

Upekli jsme si linecká srdíčka, která jsme slepili marmeládou nebo Nutelou.

 

Závěr

Během projektového dne jsme poznali svátek zamilovaných a pojmy, které se k němu pojí. Nezapomněli jsme ani na slušné chování a vystupování při různých příležitostech. Učili jsme se být laskaví, dokázat ustoupit nebo přejít na kompromis. Tento den jsme zároveň využili jako příjemnou příležitost upéct si něco na zub a pobavit se u výtvarných aktivit.

 

Fotografie z akce:

Projektový den Valentýn

 

Autorka příspěvku: Mgr. Petra Dostálová

Autoři fotografií: vychovatelky