Projektový týden Barvy podzimu

25. 10. 2019

Organizátor projektu

Mgr. Petra Dostálová

 

Doprovod

Mgr. Nikola Beranová, Bc. Olga Králová, Mgr. Richard Spurný, Mgr. Kamila Nováková, Ing. Zdeněk Floder

 

Zúčastněné skupiny

Internát – I. – 5. výchovná skupina.

 

Cíle

  • Osvojit si znalosti o vybraných stromech (poznávání stromů v terénu, poznávání listů a plodů).
  • Znát změny v přírodě na podzim.
  • Absolvovat výlet do přírody.
  • Vyrobit podzimní dekorace.

 

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny.

Projektovému týdnu jsme se věnovali 5 x odpoledne během měsíce října.

 

Průběh projektového týdne

Na úvod projektového týdne jsme se seznámili s jeho plánem a cíli. Poznatky o některých druzích stromů jsme získávali při procházce v parku a v rámci turistického výletu z Radíkova na Sv. Kopeček. Děti sbíraly podzimně zabarvené listy, spadené plody a přiřazovaly je k příslušným stromům. Popsaly, jakým způsobem se mění stromy v ročních obdobích.

Poté děti ve skupinkách pracovaly s výukovými materiály EVVO. Na pěti stanovištích se věnovaly: vyplnění pracovních listů (jedlé a nejedlé plody, co patří a nepatří do přírody, spojovačky a úkoly na vykreslení), hře pexeso (přiřaď listy a plody), sestavení trojice obrázků (strom, list a plod).

Během týdne děti průběžně chodily na vycházky a sbíraly přírodniny. Následně z nich v rámci výtvarného kroužku tvořily dekorace a výtvarná díla, kterými si ozdobily klubovny (kresba stromu, dokreslení poloviny listů, frotáž, malba listů, otisky listů, květináče s přírodninami). Dále navštívily rozkvetlé památky v centru Olomouce.

Na závěr projektového týdne děti hrabaly listí na školní zahradě. Za odměnu si připravily nepečený dort.

 

Závěr

Poznali jsme krásu podzimní přírody, vyzkoušeli jsme si různé výtvarné i pracovní techniky a učili jsme se vzájemně spolupracovat. Vyrobili jsme si dekorace z kaštanů a šišek, papírové draky a výtvarná dílka podle inspirace z Pinterestu.

Podnikli jsme turistický výlet. Na přání dětí jsme se vydali z Radíkova na Sv. Kopeček, kde jsme se zastavili na lesním hřišti. Prošli jsme se v okolí školy a v parku, kde jsme ověřovali naše znalosti, zopakovali jsme si důležité informace a zhodnotili všechny činnosti. Shrabali jsme listí na školní zahradě. Za odměnu po vydařeném týdnu jsme si pochutnali na dortu.

 

Zdroje a pomůcky

  • liska-evvo.cz/skolam
  • Preuschoffová: Léčivá síla stromů
  • Banfi, F. Konsolinová: Stromy na zahradě, v parku a ve volné přírodě
  • http://www.kvetinyproradost.cz/energie-stromu
  • http://www.ireceptar.cz/specialy/lecive-rostliny/jilm-habrolisty-obecny/
  • školní pomůcky EVVO

 

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Petra Dostálová

Projektový týden – Barvy podzimu