Projektový týden Dopravní výchova

15. 10. 2018

Organizátorka projektu

Bc. Věra Valentová, Mgr. Kateřina Motáková

 

Doprovod

Bc. Lenka Kadlecová, Lenka Miklošová, Mgr. Kamila Nováková

 

Zúčastněné skupiny

Školní družina a školní klub.

 

Cíle

  • Děti znají zásady správného a bezpečného přecházení silnice.
  • Děti rozeznají základní dopravní značky a umí se podle nich řídit.
  • Děti se učí přemýšlet o různých dopravních situacích a správně na ně reagovat.

Aktivitám jsme se věnovali v týdnu od 8. do 12. 10. 2018.

 

Průběh projektového týdne

Během tohoto týdne si děti vyzkoušely mnoho zajímavých aktivit. Především se teoreticky i prakticky učily orientaci a správnému chování v různých dopravních situacích.

První a druhý den jsme se vydali na procházky, během nichž jsme se učili především bezpečnému přecházení přes přechod pro chodce. Před každým přecházením jsme se nejdříve zastavili, pověděli si vše potřebné a pak teprve jsme přecházeli. Vybírali jsme přechody se semaforem i bez. Také jsme se zastavovali u různých dopravních značek a vysvětlovali si jejich význam.

V průběhu celého týdne mohly děti vypracovávat zajímavé pracovní listy na téma dopravní výchovy, kde mohly využít nové poznatky. Nechyběla ani výtvarná činnost na toto téma (vystřihování, lepení, vybarvování, volná kresba…). Také děti po skupinkách navštěvovaly interaktivní učebnu, ve které pracovaly s aplikací Bezpečné cesty. I zde se naučily mnoho nového a navíc zábavnou formou.

V rámci dopravní výchovy jsme nemohli vynechat naše oblíbené koloběžky. Na improvizovaném dopravním hřišti, které jsme si vytvořili na školní zahradě, jsme se pro změnu učili, jak by se měl chovat správný řidič. Nechyběly ani závody.

 

Závěr

Děti se díky projektovému týdnu upevnily své znalosti z oblasti dopravní výchovy a mnoho nového se naučily. Nejvíce si užívaly práci s interaktivní tabulí a ježdění na koloběžkách. Díky krásnému počasí a nadšení dětí jsme prožili příjemný, zajímavý a poučný týden.

 

Zdroje a pomůcky

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.

 

Autorka příspěvku: Bc. Věra Valentová

Autorky fotografií: Mgr. Kateřina Motáková, Bc. Věra Valentová