Projektový týden HALLOWEEN

08. 11. 2017

Organizátor projektu

Bc. Lucie Kučerová

 

Doprovod

Mgr. Petra Dostálová, Bc. Olga Králová, Mgr. Richard Spurný

 

Zúčastněné skupiny

Internát – 1., 2., 3., 4. výchovná skupina

 

Cíle

  • Osvojit si poznatky o lidových zvycích a tradicích v období Halloweenu a Dušiček.
  • Seznámit se podrobněji s Halloweenem, s jeho původem, způsobem jeho slavení, s legendami, které se k němu vážou, srovnat ho s našimi Dušičkami.
  • Rozvoj klíčových kompetencí.
  • Rozvoj logického myšlení, tvořivého myšlení a schopnosti řešit problémy.

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny

Projektovému týdnu jsme se věnovali 8 hodin, které jsme rozdělili do 4 dnů v týdnu.

 

Průběh projektového týdne

Na úvod projektového týdne jsme se seznámili s jeho náplní a cíli. První den jsme si povídali o tom, co vlastně Halloween je, kde a jak se slaví. Připomněli jsme si také český svátek Památka zesnulých. Porovnali jsme si, jak se tyto dva svátky liší.

Druhý den jsme se sešli v cvičné kuchyňce, kde jsme si upekli sušenky různých strašidelných tvarů. Kluci si z papíru vytvořili masky strašidel, do kterých se oblékli a večer postrašili děvčata.

Třetí den jsme společně vypracovali pár pracovních listů s halloweenskou tématikou. Děti hledaly rozdíly v obrázcích, luštily halloweenské sudoku a osmisměrky, vybarvovaly puzzle, hledaly cestu v bludišti.

Každá výchovná skupina dostala k vybarvení obří halloweenskou omalovánku. Na této omalovánce děti ve skupinách v průběhu týdne pracovali. Ve čtvrtek jsme si udělali malou výstavu, na které jsme si tyto omalovánky prohlédli a porovnali.

 

Závěr

Během různých společných aktivit jsme se seznamovali se svátkem Halloween, přiblížili jsme si také naše Dušičky. Během společných činností jsme si vzájemně pomáhali a užívali si příjemné přátelské atmosféry.

 

Zdroje

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii.

Autorka příspěvku: Bc. Lucie Kučerová

Autorky fotografií: Mgr. Petra Dostálová, Bc. Olga Králová, Bc. Lucie Kučerová