Projektový týden HALLOWEEN

03. 11. 2017

Organizátoři projektu

Bc. Nikola Beranová, Mgr. Kamila Nováková

 

Doprovod

Bc. Věra Valentová

 

Zúčastněné skupiny

Školní družina a školní klub.

 

Cíle

  • Osvojit znalosti o původu svátku Halloween.
  • Vysvětlit rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami.
  • Rozšíření poznatků z oblasti doprovodných zvyků a tradic, které se váží k těmto svátkům.

 

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny.

Projektovému týdnu jsme se věnovali 8 hodin, které byly rozděleny do jednoho školního týdne.

 

Průběh projektového týdne

První den projektového týdne jsme se seznámili s cíli a nadcházejícím plánem. Povykládali jsme si o původů výše zmíněných svátků a rozdílech ve zvycích a tradicích, které se k nim váží. Poté jsme se vydali na vycházku v okolí školy, která byla zaměřená na vyhledávání typické halloweenské výzdoby (především svítilny z dýně – „Jack – o‘- lantern“).

Další den jsme zhlédli tematickou pohádku o Batmanovi (netopýr) a Spidermanovi (pavouk) a poté jsme si vyrobili za pomoci papíru, lepidla a nůžek krásné netopýry, kterými jsme si následně vyzdobili klubovnu.

Třetí den jsme si sami vyrobili své halloweenské strašáky z dýní. Zvolili jsme variantu kreslení děsivých obličejů na dýně pomocí lihových fixů, vzhledem k zachování bezpečnosti (oproti tradičnímu vyřezávání dýní) a také následnému využití jako výzdoby v klubovně (delší trvanlivost dýní).

Ve čtvrtek jsme si společnými silami vyplnili pracovní listy, do kterých bylo napřed třeba doplnit fakta týkající se Halloweenu i Dušiček a poté čekal na děti za odměnu tematický obrázek, který si mohly vymalovat.

Poslední den jsme si zopakovali a upevnili nabyté informace o svátcích, užili jsme si hru a posezení s „upířím občerstvením“ a zhodnotili jsme všechny prožité aktivity.

 

Závěr

Děti si během projektového týdne zábavnou a interaktivní formou rozšířili znalosti a také se dozvěděly spoustu nových informací o svátcích „Halloweenu“ a „Památce zesnulých“. Dále se těšily z výtvarných aktivit, při kterých panovala příjemná atmosféra a při nichž se mezi dětmi upevňovaly kamarádské vztahy.

 

Zdroje a pomůcky

  • www. wikipedia.org/wiki/halloween.
  • wikipedia.org/wiki/slavnostvsechsvatych.
  • Pracovní listy, omalovánky, pastelky, barevné papíry, fixy, nůžky, lepidla.

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.

 

Autorka příspěvku: Bc. Nikola Beranová

Autorky fotografií: Bc. Nikola Beranová, Bc. Věra Valentová