Projektový týden NAŠE MĚSTO

26. 09. 2017

Organizátoři projektu

Mgr. Kamila Nováková, Mgr. Petra Dostálová.

 

Doprovod

Bc. Nikola Beranová, Bc. Věra Valentová, Bc. Kateřina Motáková, Michaela Maňasová.

 

Zúčastněné skupiny

ŠK a ŠD, Internát – I. výchovná skupina.

 

Cíle

  • Znát základní informace o Olomouci (geografická poloha, velikost, počet obyvatel, ulice, historie a památky, zajímavá místa z oblasti kultury a sportovního vyžití).
  • Orientovat se v okolí školy (adresa školy a její poloha na mapě; vědět, kterým směrem se nachází orientační body např. galerie Šantovka, centrum města, hlavní nádraží, výškové budovy RCO a MVŠO).
  • Chovat se bezpečně na vycházkách, výletech a při dalším pohybu mimo areál školy (chodník podél vozovky, přechody pro chodce, reflexní prvky za snížené viditelnosti, bezpečné chování na hřištích).

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny.

Projektovému týdnu jsme se věnovali 10 hodin, které jsme rozdělili do pěti dnů v měsíci září. Program byl absolvován ve dnech, kdy bylo příznivé počasí.

 

Průběh projektového týdne

Nejprve jsme se seznámili s projektovým týdnem, jeho plánem a cíli. Dále jsme se věnovali důležitému tématu a to bezpečnosti při pohybu venku. Děti si prostřednictvím nácviku modelových situací v terénu vyzkoušely správnou chůzi na chodníku podél cyklostezky a vozovky, zásady bezpečného přecházení vozovky a pravidla vhodného chování na dětských hřištích.

Během odpoledních vycházek jsme si upevnili znalost hlavních orientačních bodů v blízkosti školy např. řeka Morava, galerie Šantovka, centrum města (radnice, sousoší Nejsvětější Trojice), hlavní vlakové nádraží, výškové budovy RCO a MVŠO.

Postupně jsme si prohlédli parky, kde jsme sbírali kaštany, poznávali běžné stromy a zdejší vzácnosti např. tisovec opadavý – původem z bažin Floridy, rostoucí na břehu jezírka a vývojově jeden z nejstarších druhů stromů na světě – jinan dvoulaločný (Gingko biloba). Pozorovali jsme i zdejší ptactvo např. kachny divoké, pávy korunkaté a perličky kropenaté. Kdo měl štěstí, mohl zahlédnout veverku popelavou.

Pěkné počasí jsme využili ke hře na dětských hřištích ve Smetanových a Bezručových sadech. Vyzkoušeli jsme skluzavky, houpačky a kolotoče na dalších hřištích v okolí školy. Prošli jsme se na pěší stezce podél řeky Moravy, kde nás zaujal pohled na ladný pohyb čtyřveslic z nedalekého veslařského klubu.

Historické památky našeho krásného města jsme si prohlédli zajímavou interaktivní formou v rámci akce S kočičkou Olou po Olomouci. V informačním centru, které se nachází v podloubí olomoucké radnice, jsme si vyzvedli herní mapy. Poté jsme se vydali na trasu dlouhou 3,5 km. Našli jsme vyznačená stanoviště kočičky Oly a zaznamenali jsme si všechny objevené symboly. Díky informačním tabulkám jsme se blíže seznámili s olomouckými kašnami, sousoším Nejsvětější Trojice, orlojem a dalšími památkami.

Na závěr jsme si společně zopakovali důležité informace, vykreslili jsme tematické omalovánky a zhodnotili všechny činnosti.

 

Závěr

Děti se dověděly nové informace, rozšířily si slovní zásobu, zopakovaly si zásady bezpečnosti pohybu. Získané informace měly možnost prakticky ověřit během realizovaných aktivit. Věnovaly se pohybu venku a učily se vzájemné spolupráci. Z pohodové atmosféry, nadšení a zpětné vazby od dětí usuzujeme, že byl projektový týden úspěšný.

 

Zdroje a pomůcky

  • Informační letáky a brožury o Olomouci běžně dostupné v informačním centru
  • Pracovní list a mapa S kočičkou Olou po Olomouci
  • Omalovánky, pastelky, psací potřeby
  • http://www.ibesip.cz/
  • tourism.olomouc.eu

Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

 

Zapsala: Mgr. Petra Dostálová

Autorky fotografií: Mgr. Petra Dostálová, Bc. Nikola Beranová