Projektový týden VÍTÁME JARO

25. 03. 2019

Organizátor

Mgr. Petra Dostálová

Doprovod

Mgr. Nikola Beranová, Mgr. Richard Spurný

Zúčastněné skupiny

Internát – I., 2., 3. výchovná skupina

Cíle

Získání a rozvíjení vědomostí vztahujících se k tématu jaro.

  • pozorování změn v přírodě a jejich popis,
  • znalost druhů ptactva a rostlin,
  • výlet k jezeru spojený s procházkou,
  • výzdoba kluboven jarními dekoracemi.

Časová dotace

Přípravná fáze: 4 hodiny.

Projektovému týdnu jsme se věnovali 18. 3. – 21. 3. 2019 v odpoledních hodinách.

Průběh projektového týdne

Tažní ptáci přilétají ze svých zimovišť a tak jsme se s dětmi z internátu vydali přivítat jaro na jezero Chomoutov. Prošli jsme se podél břehu, kde jsme po třech kilometrech dorazili k altánu s fascinujícím výhledem na rozlehlou vodní hladinu. Posilnění svačinkou jsme se podle informační tabule věnovali poznávání ptačích druhů. Dočetli jsme se, že je tato bývalá pískovna významnou ornitologickou lokalitou. Viděli jsme Labuť velkou, Rybáka obecného, Potápku roháče, Volavku popelavou i Kachnu divokou. Po výletě jsme se věnovali vyhledávání informací o ptácích v knížkách z naší školní knihovny. Vyrobili jsme si barevné ptáčky z papíru pomocí lisu Big shot, kterými jsme vyzdobili klubovny a prostory školy. Změny v přírodě jsme pozorovali i při procházkách v okolí školy a v parku.

Fotografie z projektového týdne naleznete ve Fotogalerii.

Autorka příspěvku: Mgr. Petra Dostálová

Autorky fotografií: Mgr. Petra Dostálová, Mgr. Nikola Beranová