Školní družina

05. 06. 2020

Odpolední činnosti dětí z družiny probíhají ve dvou skupinách. Děti se věnují keramice a výtvarným činnostem, společenským stolním hrám, sportovním aktivitám venku na hřišti (případně v naší školní tělocvičně). Mezi oblíbené aktivity dětí patří koloběžky, florbal, fotbal a jiné míčové či kolektivní hry zaměřené na rozvoj pohybových dovedností.

Autor příspěvku a fotografií: Mgr. Richard Spurný