Spolupráce na jedničku

27. 06. 2019

Brzy se bude rozdávat vysvědčení, a tak bychom rádi udělili jednu takovou pomyslnou jedničku za spolupráci i my.

Minulý týden zavítala do naší MŠ paní logopedka Mgr. Lenka Malíková, jedna z několika logopedek, které s učitelkami svých malých klientíků ráda a více než dobře spolupracuje. Jestliže dítě z naší školky navštěvuje logopeda, většinou se snažíme navázat spolupráci. A někdy se to povede natolik, že díky pravidelným telefonickým konzultacím s logopedkou (samozřejmě se souhlasem rodičů) či dokonce společným intervencím, dokážeme lépe „táhnout za jeden provaz“.  

Při návštěvě paní logopedky Malíkové jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti, paní Malíková viděla své klienty přímo v akci – ve třídě mezi kamarády. Měla možnost vidět, jak se konkrétní dítě projevuje mezi vrstevníky, s učitelkou, zažila, jak probíhá výchovně vzdělávací proces.

Nesmírně si této spolupráce ceníme. Děkujeme také ostatním paním logopedkám – např. paní Mgr. Skácelové, Mgr. Chmelíkové, PhDr. Vackové, ale také dalším spolupracujícím organizacím – jako jsou raná péče Centrum pro dětský sluch TAMTAM, JAN a také dalším SPC.

Děkujeme všem zmiňovaným, za spolupráci jsme vděčné a mnohokrát děkujeme.

Autorka příspěvku: Mgr. Marie Pečivová